Integritetspolicy

Integritetspolicy

Tack för att du tar del av vår policy! Denna policy gäller för killen,se. Nedan kallat Tjänsten.

Vilka är vi?

Vi som ligger bakom Tjänsten har skapat den för att vi tycker att den helt enkelt saknades. Idag finns det bara ett fåtal aktörer som visserligen hängt med länge, men det är något som saknas.
Syftet med Tjänsten är inte att tjäna de stora pengarna, syftet är att skapa en plattform som är enkel, men ändå har många funktioner. Vi arbetar med Tjänsten helt och hållet på vår fritid.

Tjänsten startade första gången 2006-07-31, men blev aldrig särskilt populär. Tjänsten har sedan dess funnits online, men inte varit välbesökt.

Nu testar vi ett nytt försök och ser om Tjänsten kan bli en naturlig del av alla killars delaktighet i sociala medier.

Vilken information samlar vi in?

När du registrerar dig på tjänsten måste du ange din e-mail. Denna e-mail används för att kontrollera så att det inte registreras fejk-konton som skickar ut en massa reklam till alla medlemmar. Vi använder även e-mailadressen till att skicka ut säkerhetskoder. Om Tjänsten upptäcker en annorlunda inloggning kan det skickas en säkerhetskod till den registrerade e-mailadress för verifikation. 

Som inloggad på Tjänsten kan medlemmarna själva välja vilken data de vill lägga in. Exempel på data är plats, ålder, kön, bilder, civilstatus, telefonnummer och filmer. 

Vi kan samla in vissa personuppgifter om du registrerar dig för betalmedlemskap eller gör andra köp via Tjänsten. Vilka exakta personuppgifter som samlas in varierar beroende på betalningsmetod (exempelvis direktbetalning genom din mobilleverantör eller genom kortbetalning) men innefattar information såsom följande:

 • Namn;
 • Födelsedatum;
 • Kredit- eller betalkortstyp, utgångsdatum och vissa siffror i ditt kortnummer;
 • Postnummer;
 • Mobiltelefonnummer; och
 • Uppgifter om ditt köp och din transaktionshistorik.


Samtlig data som medlemmarna lägger in kan de själva ändra eller ta bort. Medlemmarna kan när de så önskar avsluta sina medlemskap och då raderas all data om medlemmen.

Hur använder vi den personliga informationen?

Eftersom Tjänsten är ett socialt medie, delas informationen som medlemmarna lagt in med andra medlemmar. Som medlem kan man välja vem som ska se personlig data. Tjänsten delar inte medlemmarnas data med tredje part.

För att upptäcka bedrägeri, inklusive bedrägeriverksamhet i betalningssystem och olaglig användning av Tänsten sparar vi medlemmarnas IP-nummer.

 

Vilken laglig rätt använder Tjänsten för att behandla all data?

Describe the relevant processing conditions contained within the GDPR. There are six possible legal grounds: consent contract legitimate interests vital interests public task legal obligation

Provide detailed information on all grounds that apply to your processing, and why. If you rely on consent, explain how individuals can withdraw and manage their consent. If you rely on legitimate interests, explain clearly what these are.

If you’re processing special category personal data, you will have to satisfy at least one of the six processing conditions, as well as additional requirements for processing under the GDPR. Provide information on all additional grounds that apply.
 

När delar vi personlig data?

Tjänsten delar data som medlemmar lägger in med andra medlemmar. Alla medlemmar kan själva styra hur privat deras data ska vara. Tj

Var lagrar vi personlig data?

All data lagras på svenska servers och kryptering används.

Hur säkerställer vi all personlig data?

Vi är angelägna om att skydda våra medlemmars data. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa ett skydd för dina personuppgifter, men vänligen notera att inget system är helt säkert. Vi har implementerat olika policyer, inklusive pseudonymisering, kryptering samt policyer angående tillgång och lagringstid för att skydda mot obehörig åtkomst och onödig lagring av personuppgifter i våra system.

All kommunikation sker krypterat via SSL-anslutning.

Medlemmarnas lösenord skyddar deras medlemskonto, Därför rekommenderas att du som medlem använder ett starkt lösenord, ett lösenord som används unikt för ditt konto för Tjänsten. Medlemmar får aldrig delar sina lösenord med någon. 
Tjänsten använder Två-faktorsautensiering för att ytterligare lägga på ett skydd för medlemmarnas konton.

Hur länge sparar vi all personlig data?

Vi sparar medlemmarnas data endast så länge som det är nödvändigt för att en medlem ska kunna använda Tjänsten, samt för legitima och väsentliga affärsändamål, såsom för att underhålla tillhandahållandet av Tjänsten, möjliggöra databaserade beslut om nya funktioner och erbjudanden, uppfylla våra rättsliga förpliktelser och för att kunna lösa tvister. Vi sparar vissa av medlemmarnas data under den tid medlemmarna använder Tjänsten. 

På en medlems begäran tar vi bort eller avidentifierar medlemmens data så att de inte längre identifierar medlemmen, såvida vi inte är rättsligt berättigade eller skyldiga att behålla vissa personuppgifter, såsom vid följande situationer:

 • Om det finns ett olöst problem hänförligt till ditt konto, såsom en utestående kredit avseende ditt konto, ett utestående krav eller vid tvist, kommer vi att spara nödvändiga persondata till dess att problemet är löst;
 • Om det föreligger en rättslig, skattemässig, revisionsmässig och/eller bokföringsmässig skyldighet för oss att lagra persondata, kommer vi att lagra nödvändiga persondata under den tidsperiod som görs gällande i tillämplig lagstiftning; och/eller,
 • Om det är nödvändigt för våra legitima intressen, såsom för att förebygga bedrägeri eller upprätthålla säkerhet för våra medlemmar.

 

Dina rättigheter med personlig data

EU:s dataskyddsförordning eller ”GDPR” ger individer vissa rättigheter avseende deras personuppgifter. Vi erbjuder därför transparens och åtkomstkontroller som hjälper användare att nyttja de rättigheter som är tillgängliga enligt gällande lag och med de begränsningar som gäller enligt lag. Individers rättigheter innefattar:

 • Rätt till tillgång - rätten att informeras om, och begära tillgång till, de personuppgifter som vi behandlar om dig;
 • Rätt till rättelse - rätten att begära att vi rättar eller uppdaterar dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga;
 • Rätt till radering - rätten att begära att vi raderar dina personuppgifter;
 • Rätt till begränsning - rätten att begära att vi tillfälligt eller permanent upphör med behandlingen av alla eller vissa av dina personuppgifter;
 • Rätt att invända -
  • rätten att, när som helst, invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för ett visst ändamål;
  • rätten att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring;
 • Rätt till dataportabilitet - rätten att begära en kopia av dina personuppgifter i elektroniskt format för att överföra dessa personuppgifter för användning i en annan parts tjänster; samt
 • Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande - rätten att inte bli föremål för några beslut som grundas enbart på automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, där beslut skulle medföra rättsliga följder för dig eller annan påverkan av liknande karaktär.

 

Hur kontakta oss?

Tjänsten tillhandahåller information om hur man kommer i kontakt med oss. Kontaktformulär finns nederst på sidan.
 

Användning av cookies och annan teknologi

Vi använder cookies från tredjepart samt egna cookies. Dessa cookies används t. ex för att skapa statistik från Google Analytics. 
Från Tjänsten sätts en session-cookie, som skickas mellan medlemmens enhet och vår server för att webbplatserna ska fungera korrekt under besöket. En sessionscookie lagras inte på medlemmens dator, utan försvinner när webbläsaren stängs. En permanent cookie lagras däremot i medlemmens dator och gör till exempel så att vår webbplats kan känna igen medlemmens IP-adress och därmed medlemmens webbläsare vid nästa inloggning.